تمرین های تحویلی به همراه گزارش کار و کدهای نوشته در نرم افزار متلب به همراه نمونه سوالات امتحانی درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند های صنعت رشته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

تمرین های تحویلی به همراه گزارش کار و کدهای نوشته در نرم افزار متلب به همراه نمونه سوالات امتحانی درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند های صنعت رشته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

تمرین های تحویلی به همراه گزارش کار و کدهای نوشته در نرم افزار متلب به همراه نمونه سوالات امتحانی درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند های  صنعت رشته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

درس مدلسازی  و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت، در رشته مهندسی ابزاردقق  و اتوماسیون در صنعت در دانشگاه شیراز تدریس می گردد. این درس شامل چند سری تمرین تحویلی می باشد که نیاز است دانشجو در نرم افزار متلب آن ها را پیاده سازی نموده و به به همراه گزارش کار به استاد تحویل نماید. این تمرینات که شامل کد های برنامه نویسی شده در نرم افزار متلب، به همراه گزارش کار می باشد، در این بسته برای شما قرار داده شده است. علاوه بر این تعدادی نمونه سوال این درس در دانشگاه شیراز برای شما در این مجموعه گنجانده شده است. همچنین کلیه کدهایی که استاد درس در ضمن تدریس توضیح و ارائه می نمایند در نرم افزار متلب پیاده سازی شده که کد های آن نیز برای شما با فرمت قابل اجرا در نرم افزار متلب قرار داده شده است. به طور کلی، محتویات این مجوعه که شامل فایل هایی با فرمت pdf  و فایل های با پسوند m.  (ویژه نرم افزار متلب) می باشند، به صورت زیر است :

1- گزارش کار فارسی به همراه کدهای نوشته شده مربوط به هر تمرین به صورت جداگانه

2-نمونه سوال امتحانی درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت - همراه با حل تشریحی یک  نمونه سوال پایان ترم به صورت کامل

3- کلیه کدهای متلب تدریس شده توسط استاد در فرمت قابل اجرا در نرم افزار متلب

 

تمرین ها شامل موضوعات زیر می باشد : 

1-  محاسبه فشار گاز ايزوبوتان به کمک معادلات حالت Beatti-bridgman & Van Der Waals در نرم افزار متلب براساس روش نيوتون رافسون

2-  محاسبه دماي سيال گرم و سرد خروجي در مبدل حرارتي با روش explicit convergence method در نرم افزار متلب

3-  مقايسه عمکرد الگوريتم حل عددي در روش اولر صريح و ضمني در نرم افزار متلب

 

مدلسازی  و شبیه سازی فرایندهای صنعت نفت

 

اتوماسیون و ابزاردقیق در صنعت نفت دانشگاه شیراز

 

مدلسازی  و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت داشنگاه شیراز

مدلسازی  و شبیه سازی فرایند های صنعت نفت

نمونه سوال درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند صنعت نفت


دسته:

تمرین های تحویلی به همراه گزارش کار و کدهای نوشته در نرم افزار متلب به همراه نمونه سوالات امتحانی درس مدلسازی و شبیه سازی فرایند های صنعت رشته مهندسی ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

خرید آنلاین